Untitled Page
Để mua các bạn nhấn vào chuyên mục CỬA HÀNG YÊU TRUYỆN post bài theo mẫu sau:

Title:
[Mua/Bán/Đổi] ...

Nội du
ng:
Nick: ..................
Mua mã hàng số
: ...........

Saigontech Forum's Pet shop
God Animals
Museum Piece
Medal
Guardian Angel
MS: TT-01
Price: 200 pointsBé Noel

MS: TT-02
Price: 300 pointsBé hôn hoa hồng
MS: TT-03
Price: 500 points Bạch Tuyết