Mình đã set bạn quản lý Box rồi nhé! Chúc bạn quản lý tốt  Smile